Върни се горе

              През изминалата седмица са регистрирани 4 740 случая на остри заразни заболявания срещу 7 052  за предходната. От тях 3 723 са случаите на грип и ОРЗ срещу 5 798 Общата заболяемост за страната е 96.86 на 10 000 души срещу 150.85.

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 43 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които  8 проби  са положителни за грипен вирус А /H3N2/, 7 за грипен вирус А/H1N1   / и 6 за грипен вирус тип В.

Към настоящия момент в страната няма регион с обявена грипна епидемия.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 18 случая срещу 21 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 7 случая срещу 8 за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 275 случая срещу 294 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 27 случая срещу 19 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 89 случая срещу 152 за предходната седмица;

Варицела 544 случая срещу 661 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: