Върни се горе

  През изминалата седмица са регистрирани 7052 случая на остри заразни заболявания срещу 6 269  за предходната. Нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и ОРЗ е по-високо от средното, като общата заболяемост нараства и е 150.85 на 10 000 души срещу 133.99 за предходната седмица. Регистрираните случаи са 5798 срещу 5150. Най-висока е заболяемостта в областните градове Варна, Ловеч, Перник, Плевен, Разград, Силистра, Сливен и Хасково. 
  През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 91 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които  21 проби  са положителни за грипен вирус А /H3N2/, 7 за грипен вирус А/H1N1   / и 6 за грипен вирус тип В.

Към настоящия момент в страната няма регион с обявена грипна епидемия.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 21 случая срещу 44 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 8 случая срещу 14 за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 294 случая срещу 277 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 19 случая срещу 22 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 152 случая срещу 145 за предходната седмица;

Варицела 661 случая срещу 540 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: