Върни се горе

     През изминалата седмица са регистрирани 6 269 случая на остризаразни заболявания срещу 6 223  за предходната. От тях 5 150 са случаите на грип и ОРЗ срещу 4 968. Общата заболяемост за страната намалява и е 133.99 на 10 000 души срещу 129.26.    
  През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 33 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които  5 проби  са положителни за грипен вирус А /H3N2/, 1 за грипен вирус А/H1N1   / и 1 за грипен вирус В. 

Към настоящия момент в страната няма регион с обявена грипна епидемия.

            Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 44 случая срещу 19 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 1 за предходната седмица;  

Салмонелози 14 случая срещу 13 за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 277 случая срещу 253 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 30 за предходната седмица.

                         Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 145 случая срещу 121 за предходната седмица;

Варицела 540 случая срещу 749 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

           Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: