Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 6 223 случая на остри заразни заболявания срещу 6 822  за предходната. От тях 4 968 са случаите на грип и ОРЗ срещу 5 631. Общата заболяемост за страната намалява и е 129.26 на 10 000 души срещу 139.48.  

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 81 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които  12 проби  са положителни за грипен вирус А /H3N2/ и 6 за грипен вирус В.

Към настоящия момент в страната няма регион с обявена грипна епидемия.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 19 случая срещу 33 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 1 за предходната седмица;  

Салмонелози 13 случая срещу 11 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 253 случая срещу 298 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 30 случая срещу 43 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 121 случая срещу 144 за предходната седмица;

Варицела 749 случая срещу 570 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 2 за предходната седмица.

Рубеола 1 случай срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

 

Сподели в: