Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 6 822 случая на остри заразни заболявания срещу 7 636  за предходната. От тях 5631 са случаите на грип и ОРЗ срещу 6418. И тази седмица нивото на интензитет на грип и ОРЗ продължава да нараства, като Общата заболяемост за страната е 139.48 на 10 000 души срещу 166.98.  

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 81 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 2 са положителен за грипен вирус тип А/H1 N1/,  23 са положителни за грипен вирус А /H3N2/ и 3 за грипен вирус В.

Към настоящия момент грипна епидемия е обявена в областите Стара Загора, Варна и община Луковит в Ловешка област. Вече е отменена грипната епидемия в г. в областите Бургас,  Плевен, Добрич и Разград.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 33 случая срещу 29 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 11 случая срещу 3 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 298 случая срещу 297 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 43 случая срещу 40 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 144 случая срещу 115 за предходната седмица;

Варицела 570 случая срещу 626 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 1 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

В Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Бургас е регистриран вътреболничен взрив с изолиран  причинител Ротавирус. Засегнати са 6 деца на възраст от 8 м. до 1г. 8 м. Само при две от децата има изявена клиника- температура, повръщане и диарични изхождания. Останалите 4 деца са без клинични прояви.

След предприемане на необходимите противоепидемични и профилактични мерки разпространението на инфекцията е преустановено и няма нови случаи.    

Сподели в: