Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани  7 636 случая на остри заразни заболявания срещу 7 858  за предходната. От тях 6418 са случаите на грип и ОРЗ срещу 6632. И тази седмица нивото на интензитет на грип и ОРЗ продължава да нараства, като общата заболяемост за страната е 166.98 на 10 000 души срещу 174.47.  

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 96 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 5 са положителен за грипен вирус тип А/H1 N1/, 28 са положителни за грипен вирус А /H3N2/ и 3 за грипен вирус В.

Към настоящия момент грипна епидемия е обявена в областите Плевен, Стара Загора, Разград, Добрич, гр. Варна и община Луковит в Ловешка област. Считано от 31.01.2015 г. в област Бургас е отменена грипната епидемия, а от 05.02. и в област Плевен.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 35 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 3 за предходната седмица;  

Салмонелози 3 случая срещу 6 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 297 случая срещу 277 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 40 случая срещу 33 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 115 случая срещу 148 за предходната седмица;

Варицела 626 случая срещу 569 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 1 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

В гр. Троян, община Ловеч е регистриран 1 хранителен взрив от Трихинелоза.

След консумация на термично необработено дивечово месо с типична клинична картина на трихинелоза /повишена температура, отоци по лицето и клепачите/ заболяват трима души от едно семейство.

В хода на епидемиологичното проучване е установено, че членовете на ловн-рибарска дружинка в града са отстреляни няколко диви прасета, от които са приготвени и впоследствие консумирани домашни наденици.

В хода на епидемиологичното проучване са издирени и изследвани общо 60 лица от различни домакинства, които са консумирали от дивечовото месо. Към настоящия момент 21 от тях са положителни за антитела срещу трихинелоза, но нямат изразена клиника.

Епидемиологимното проучване продължава, с цел издирване и изследване на възможно най-широк кръг от лица, консумирали от дивечовото месо.

 

Сподели в: