Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани  7 858 случая на остри заразни заболявания срещу 6 121  за предходната. Нивото на интензитет на грип и ОРЗ продължава да нараства, като общата заболяемост за страната е 174.47 на 10 000 души срещу 128.09.  

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 106 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 3 са положителен за грипен вирус тип А/H1 N1/,  25 са положителни за грипен вирус А /H3N2/ и 2 за грипен вирус В.

Към настоящия момент грипна епидемия е обявена в областите Бургас, Плевен, Стара Загора, Добрич и гр. Варна.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 35 случая срещу 37 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 6 случая срещу10 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 7 за предходната седмица;

Ентероколити 277 случая срещу 263 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 33 случая срещу 48 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 148 случая срещу 157 за предходната седмица;

Варицела 569 случая срещу 622 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица са регистрирани 2 случая на Туларемия. Болните са от едно семейно огнище /майка на 44 г. и дете на 2 г. и 6 м. / от с. Алдомировци, Софийска област. Хоспитализирани са в Инфекциозно отделение на УМБАЛ Св. Анна, гр. София.

Семейството е от ромски произход и живее в лоши санитарно-хигиенни условия с наличие на гризачи, чрез които най-вероятно е станало заразяването.

На място в селото са проведени срещи с общопрактикуващите лекари с цел насоченост към диагнозата Туларемия. Препоръчано е извършване на дератизация и информиране на населението в община Сливница за начините на заразяване и предпазване от заболяване.

 

Сподели в: