Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 6 121случая на остри заразни заболявания срещу 6 556  за предходната. Нивото на интензитет на грип и ОРЗ нараства, като общата заболяемост за страната е 128.09 на 10 000 души /4 923 заболели/, срещу 4 877 заболели / заболяемост 126.89 / за предходната седмица. Отново най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. /500.0/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /347/  

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 23 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 1 е положителен за грип А/H1 N1/ и 3 са положителни за грип А /H3N2/.

Считано от 19.01.2015 г. в област Бургас е обявена грипна епидемия, където заболеваемостта е достигнала 260.82 на 10 000.

Предприети са следните противоепидемични мерки:

- прекратяване на свижданията и на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ;

- прекратяване на женските и детски консултации и на профилактичните имунизации;

- провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 37 случая срещу 43 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 4 за предходната седмица;  

Салмонелози 10 случая срещу11 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 1 за предходната седмица;

Ентероколити 263 случая срещу 369 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 48 случая срещу 58 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 157 случая срещу 65 за предходната седмица;

Варицела 622 случая срещу 1080 за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

В Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас е регистриран 1 вътреболничен взрив. При 6 деца на възраст от 8 м. до 1 г. 8 м. е доказана ротавирусна инфекция. Само 2 от децата са с клинични прояви / диарийни изхождания/, а останалите са без клиника и са открити при профилактично изследване като контактни на заболелите. В Дома са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: