Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 6 566 случая на остри заразни заболявания срещу 2 505  за предходната. Нивото на интензитет на грип и ОРЗ нараства, като общата заболяемост за страната е 126.89 на 10 000 души / 4 877 заболели/, срещу 1 706 заболели / заболяемост 44.39 / за предходната седмица. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. /518.01/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /322.29/  

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 16 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 1 е положителен за грип А/H1 N1/ .

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 43 случая срещу 27 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 11 случая срещу 7 за предходната седмица;

Колиентерити 1 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 369 случая срещу 255 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 58 случая срещу 26 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 65 случая срещу 42 за предходната седмица;

Варицела 1080 случая срещу 411 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: