Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 214 случая на остри заразни заболявания срещу 6 066  за предходната. От тях 4 076 са случаите на грип и ОРЗ срещу 4 512. Общата заболяемост за страната е 106.05 на 10 000 души срещу 117.39 за предходната седмица.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 12 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. Не са доказани пациенти с положителни резултати за грип.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 43 случая срещу 42 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 5 за предходната седмица;  

Салмонелози 15 случая срещу 4 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 245 случая срещу 336 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 41 случая срещу 41 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 94 случая срещу 138 за предходната седмица;

Варицела 589 случая срещу 849 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: