Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 376 случая на остри заразни заболявания срещу 5 137  за предходната. От тях 4 335 са случаите на грип и ОРЗ срещу 4 109. Общата заболяемост за страната е 114.08 на 10 000 души срещу 108.13 за предходната седмица.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 28 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 2 са положителна за грип А.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 52 случая срещу 37 за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 12 случая срещу 6 за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 262 случая срещу 267 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 35 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 85 случая срещу 100 за предходната седмица;

Варицела 515 случая срещу 465 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 4 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 5 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: