Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 137 случая на остри заразни заболявания срещу 5 161  за предходната. От тях 4 109 са случаите на грип и ОРЗ срещу 4 281. Общата заболяемост за страната е 108.13 на 10 000 души срещу 112.65 за предходната седмица. Отново най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4. г. / 523.02/, следвана от 5-14 г. /302.94/.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 43 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 1 е положителна за грип А.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 37 случая срещу 35 за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 4 за предходната седмица;  

Салмонелози 6 случая срещу 5 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 7 за предходната седмица;

Ентероколити 267 случая срещу 259 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 35 случая срещу 33 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 100 случая срещу 62 за предходната седмица;

Варицела 465 случая срещу 396 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 2 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: