Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 161 случая на остри заразни заболявания срещу 4 657  за предходната. От тях 4 281 са случаите на грип и ОРЗ срещу 3 768. Нивото на интензивност на епидемичния процес  на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост за страната е 112.65 на 10 000 души срещу 99.11 за предходната седмица. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4. г. / 513.95/, следвана от 5-14 г. /314.23/.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 32 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика, от които 1 е положителна за грип В.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 35 случая срещу 38 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 1 за предходната седмица;  

Салмонелози 5 случая срещу 15 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 259 случая срещу 301 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 33 случая срещу 36 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 62 случая срещу 76 за предходната седмица;

Варицела 396 случая срещу 300 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 2 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 9 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: