Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4 657 случая на остри заразни заболявания срещу 3 138  за предходната. От тях 3 768 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 365 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 99,11 на 10 000 души срещу 62,17 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 38 случая срещу 46 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 4 за предходната седмица;  

Салмонелози 15 случая срещу 16 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 1 за предходната седмица;

Ентероколити 301 случая срещу 245 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 36 случая срещу 25 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 76 случая срещу 46 за предходната седмица;

Варицела 300 случая срещу 265 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 8 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: