Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 887 случая на остри заразни заболявания срещу 2 810  за предходната. От тях 2 154 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 947 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 56,60 на 10 000 души срещу 51,16 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 25 случая срещу 34 за предходната седмица;

Дизентерия 9 случая срещу 12 за предходната седмица;  

Салмонелози 16 случая срещу 11 за предходната седмица;

Колиентерити 10 случай срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 341 случая срещу 350 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 34 случая срещу 29 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 43 случая срещу 50 за предходната седмица;

Варицела 191 случая срещу 228 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 6 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.            

Сподели в: