Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 810 случая на остри заразни заболявания срещу 2 591  за предходната. От тях 1 947 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 891 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 51,16 на 10 000 души срещу 49,69 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 34 случая срещу 36 за предходната седмица;

Дизентерия 12 случая срещу 9 за предходната седмица;  

Салмонелози 11 случая срещу 16 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случай срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 350 случая срещу 328 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 29 случая срещу 36 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 50 случая срещу 41 за предходната седмица;

Варицела 228 случая срещу 149 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 8 за предходната седмица;

Марсилска треска 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 1 за предходната седмица.            

 

В ОДЗ № 18, с. Бузовград, област Стара Загора е регистриран хранителен взрив с 1 заболяло дете и 6 здрави заразоносители изследвани като  контактни на болното дете.  При всички микробиологично е доказан причинител Салмонела Тифимуриум.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на инфекцията.

Сподели в: