Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 591 случая на остри заразни заболявания срещу 2 273  за предходната. От тях 1 891 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 562 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 49,69 на 10 000 души срещу 41,04 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 36 случая срещу 34 за предходната седмица;

Дизентерия 9 случая срещу 6 за предходната седмица;  

Салмонелози 16 случая срещу 16 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случай срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 328 случая срещу 375 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 36 случая срещу 39 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 41 случая срещу 41 за предходната седмица;

Варицела149 случая срещу 111 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 11 за предходната седмица;

Марсилска треска 3 случая срещу 8 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.            

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: