Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 905 случая на остри заразни заболявания срещу 1 705  за предходната. От тях 1105 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 897 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 29,3 на 10 000 души срещу 23,57 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 17 за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 15 за предходната седмица;  

Салмонелози 24 случая срещу 21 за предходната седмица;

Колиентерити 4 случай срещу 10 за предходната седмица;

Ентероколити 488 случая срещу 507 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 54 случая срещу 61 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 21 случая срещу 16 за предходната седмица;

Варицела 65 случая срещу 65 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 5 за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случая срещу 9 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.            

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: