Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 705 случая на остри заразни заболявания срещу 1 905  за предходната. От тях 897 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 948 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 23,57 на 10 000 души срещу 24,91 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 17 случая срещу 36 за предходната седмица;

Дизентерия 15 случая срещу 17 за предходната седмица;  

Салмонелози 21 случая срещу 15 за предходната седмица;

Колиентерити 10 случай срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 507 случая срещу 590 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 61 случая срещу 90 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 16 случая срещу 12 за предходната седмица;

Варицела 65 случая срещу 74 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 14 за предходната седмица;

Марсилска треска 9 случая срещу 30 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.            

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

 

Сподели в: