Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 878 случая на остри заразни заболявания срещу 2 024  за предходната. От тях 896 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 925 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 23,54 на 10 000 души срещу 24,30 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 24 случая срещу 13 за предходната седмица;

Дизентерия 24 случая срещу 20 за предходната седмица;  

Салмонелози 21 случая срещу 33 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случай срещу 12 за предходната седмица;

Ентероколити 657 случая срещу 736 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 85 случая срещу 107 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 8 случая срещу 7 за предходната седмица;

Варицела 64 случая срещу 84 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 23 случая срещу 23 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

 

 

            През изминалата седмица в РЗИ-Варна е получен сигнал за 58 заболели лица с горно и долно диспептичен синдром, които се хранят организирано. При всички е проведено извънболнично лечение и медицинско наблюдение. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

            

 

През изминалата седмица не са регистрирани  взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: