Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 975 случая на остри заразни заболявания срещу 1 839  за предходната. От тях 890 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 845 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 23,38 на 10 000 души срещу 22,20 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 14 случая срещу 17 за предходната седмица;

Дизентерия 17 случая срещу 16 за предходната седмица;  

Салмонелози 17 случая срещу 15 за предходната седмица;

Колиентерити 10 случай срещу 9 за предходната седмица;

Ентероколити 716 случая срещу 647 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 65 случая срещу 51 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 21 случая срещу 17 за предходната седмица;

Варицела 141 случая срещу 148 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 7 за предходната седмица;

Марсилска треска 22 случая срещу 14 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: