Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 839 случая на остри заразни заболявания срещу 2 115 за предходната. От тях 845 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 968 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 22,20 на 10 000 души срещу 25,43 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 17 случая срещу 28 за предходната седмица;

Дизентерия 16 случая срещу 19 за предходната седмица; 

Салмонелози 15 случая срещу 15 за предходната седмица;

Колиентерити 9 случай срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 647 случая срещу 666 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 49 случая срещу 47 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 17 случая срещу 21 за предходната седмица;

Варицела 148 случая срещу 225 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 4 за предходната седмица;

Марсилска треска 14 случая срещу 17 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: