Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 919 случая на остри заразни заболявания срещу 1 130 за предходната. От тях 887 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 032 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 23,31 на 10 000 души срещу 27,12 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 22 случая срещу 18 за предходната седмица;

Дизентерия 10 случая срещу 12 за предходната седмица;  

Салмонелози 14 случая срещу 12 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случай срещу 14 за предходната седмица;

Ентероколити 545 случая срещу 508 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 21 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 39 случая срещу 36 за предходната седмица;

Варицела 254 случая срещу 311 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 17 случая срещу 17 за предходната седмица;

Марсилска треска 7 случая срещу 8 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: