Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 130 случая на остри заразни заболявания срещу 2 408 за предходната. От тях 1 003 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 302 за предходната седмица.  Общата заболяемост за страната е 26,35 на 10 000 души срещу 34,21 за предходната седмица.   
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
 Вирусни хепатити 22 случая срещу 19 за предходната седмица; 
Дизентерия
8 случая срещу 11 за предходната седмица;   
Салмонелози
3 случая срещу 11 за предходната седмица; 
Колиентерити 5 случай срещу 11 за предходната седмица; 
Ентероколити
508 случая срещу 422 за предходната седмица; 
Ротавирусен гастроентерит 10 случая срещу 14 за предходната седмица.         
  Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва:
 Скарлатина 51 случая срещу 83 за предходната седмица; 
Варицела 401 случая срещу 407 за предходната седмица; 
Koклюш 3 случая срещу 2 за предходната седмица; 
Паротит
0 случая срещу 0 за предходната седмица. 
Рубеола 1 случая срещу 1 за предходната седмица 
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 10 случая срещу 17 за предходната седмица; 
Марсилска треска 15 случая срещу 13 за предходната седмица; 
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица; 
Хеморагична треска с бъбречен синдром
1 случай срещу 1 за предходната седмица; 
Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.    
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.  

Сподели в: