Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани  2 408 случая на остри заразни заболявания срещу 2 370 за предходната. От тях 1 302 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 166 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 34,21 на 10 000 души срещу 30,64 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 19 случая срещу 22 за предходната седмица;

Дизентерия 11 случая срещу 7 за предходната седмица;  

Салмонелози 11 случая срещу 20 за предходната седмица;

Колиентерити 11 случай срещу 12 за предходната седмица;

Ентероколити 442 случая срещу 434 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 14 случая срещу 11 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 83 случая срещу 62 за предходната седмица;

Варицела 407 случая срещу 522 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 2 за предходната седмица.

Рубеола 1 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 17 случая срещу 18 за предходната седмица;

Марсилска треска 13 случая срещу 15 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица в РЗИ-Бургас е регистриран  епидемичен взрив в ромската махала на с. Чукарка, община Айтос, с етиологично доказан причинител Шигела флекснери. Заболели са 8 деца на възраст от 2 г. до 14 г. Всички са преминали болнично лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Айтос. Няма засегнати организирани колективи.

Данните от епидемиологичното проучване показват, че най-вероятния механизъм на предаване на заразата е контактно-битовият, благоприятстван от лошите битови и санитарно-хигиенни условия, като голяма част от домакинствата не разполагат с течаща вода. Не е установена консумация на общ хранителен продукт. Взети са проби води от централен водопровод и местни водоизточници.

За ограничаване разпространението и недопускане появата на нови случаи РЗИ Бургас е предприела необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица в РЗИ Варна, РЗИ Добрич и РЗИ Велико Търново не е постъпвала информация от лечебните заведения за повишена заболяемост от остри заразни болести. Не са регистрирани хранителни взривове и вътреболнични инфекции на територията на трите области.

 

Сподели в: