Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 370 случая на остри заразни заболявания срещу 2 278 за предходната. От тях 1 166 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 197 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 30,64 на 10 000 души срещу 31,45 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 22 случая срещу 31 за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 20 случая срещу 9 за предходната седмица;

Колиентерити 12 случай срещу 15 за предходната седмица;

Ентероколити 434 случая срещу 358 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 11 случая срещу 20 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 62 случая срещу 89 за предходната седмица;

Варицела 522 случая срещу 465 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 18 случая срещу 10 за предходната седмица;

Марсилска треска 15 случая срещу 16 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

 

Във връзка с възникналото бедствено положение, вследствие на падналите обилни валежи и последвалите наводнения в кв. „Аспарухово”, гр. Варна и в отделни населени места на територията на област Добрич и област Велико Търново, с цел ограничаване развитието на остри заразни болести своевременно са предприети всички разпоредени от Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки и ежедневно се следи регистрираната заболяемост.

През изминалата седмица в РЗИ Варна, РЗИ Добрич и РЗИ Велико Търново не е постъпвала информация от лечебните заведения за повишена заболяемост от остри заразни болести. Не са регистрирани хранителни взривове и вътреболнични инфекции.

Сподели в: