Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 278 случая на остри заразни заболявания срещу 3 061 за предходната. От тях 1 197 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 640 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 31,45 на 10 000 души срещу 43,09 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 31 случая срещу 21 за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 9 за предходната седмица;  

Салмонелози 9 случая срещу 5 за предходната седмица;

Колиентерити 15 случай срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 358 случая срещу 324 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 7 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 89 случая срещу 96 за предходната седмица;

Варицела 465 случая срещу 627 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 4 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 10 случая срещу 15 за предходната седмица;

Марсилска треска 16 случая срещу 18 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции

Сподели в: