Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 061 случая на остри заразни заболявания срещу 2 831 за предходната. От тях 1 640 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 475 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 43.09 на 10 000 души срещу 38.76 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 21 случая срещу 20 за предходната седмица;

Дизентерия 9 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 5 случая срещу 11 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ентероколити 324 случая срещу 367 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 7 случая срещу 14 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 96 случая срещу 138 за предходната седмица;

Варицела 627 случая срещу 910 за предходната седмица;

Koклюш 4 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 15 случая срещу 14 за предходната седмица;

Марсилска треска 18 случая срещу 16 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

В Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи № 3 /ЦНСТДМ/, гр. Ямбол, е регистриран 1 хранителен взрив.

В Инфекциозно отделение на МБАЛ «СВ. Пантелеймон», гр. Ямбол с болки в корема, повръщане и разскройство са хоспитализирани 4 деца на възраст от 7 до 15 г., живеещи в посочения център. Със същите, но в по-лека форма оплаквания са още 2 деца, които са оставени на домашно лечение.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки, с цел установяване причината за инфекцията.

Сподели в: