Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 559 случая на остри заразни заболявания срещу 2 832 за предходната. От тях 1 462 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 475 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 38.41 на 10 000 души срещу 38.76 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 20 случая срещу 22 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 5 за предходната седмица;  

Салмонелози 12 случая срещу 10 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случай срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 290 случая срещу 275 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 13 случая срещу 16 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 119 случая срещу 98 за предходната седмица;

Варицела 518 случая срещу 843 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 9 за предходната седмица;

Марсилска треска 12 случая срещу 5 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: