Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 832 случая на остри заразни заболявания срещу 2 873 за предходната. От тях 1 475 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 350 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 38.76 на 10 000 души срещу 35.47 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 22 случая срещу 28 за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 10 случая срещу 16 за предходната седмица;

Колиентерити 4 случай срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 275 случая срещу 368 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 16 случая срещу 20 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 98 случая срещу 110 за предходната седмица;

Варицела 843 случая срещу 882 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 9 за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 6 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: