Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 212 случая на остри заразни заболявания срещу 2 896 за предходната. От тях 1 077 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 693 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 28.52 на 10 000 души срещу 44.48 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 18 случая срещу 15 за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 3 за предходната седмица;  

Салмонелози 7 случая срещу 9 за предходната седмица;

Колиентерити 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ентероколити 291 случая срещу 327 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 17 случая срещу 31 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 86 случая срещу 89 за предходната седмица;

Варицела 641 случая срещу 633 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 5 за предходната седмица;

Марсилска треска 10 случая срещу 7 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: