Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 896 случая на остри заразни заболявания срещу 2 947 за предходната. От тях 1 693 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 791 за предходната седмица.

Нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и ОРЗ е ниско, като общата заболяемост за страната е 44.48 на 10 000 души срещу 46.06 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 15 случая срещу 16 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 0 за предходната седмица;  

Салмонелози 9 случая срещу 5 за предходната седмица;

Колиентерити 1 случай срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 327 случая срещу 311 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 31 случая срещу 24 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 89 случая срещу 91 за предходната седмица;

Варицела 633 случая срещу 628 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 5 за предходната седмица;

Марсилска треска 7 случая срещу 5 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай срещу 5 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: