Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 947 случая на остри заразни заболявания срещу 3 004 за предходната. От тях 1 791 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 025 за предходната седмица.

              Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната, която е 47.06  на 10 000 души срещу 53.21 за предходната седмица.  

            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 7  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. Няма положителни за грип.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 16 случая срещу 24 за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 1 за предходната седмица;  

Салмонелози 5 случая срещу 16 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 311 случая срещу 256 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 36 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 91 случая срещу 93 за предходната седмица;

Варицела 628 случая срещу 726 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 12 за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 5 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица в ОДЗ «Градина», гр. Раковски, област Пловдив е регистриран един взрив от Ентероколит. За периода 16-22.04.2014 г. с повръщане, разстройство и висока температура заболяват 9 деца на възраст от 1 до 4 год., като 8 от тях са хоспитализирани в УМБАЛ «Свети Георги», гр. Пловдив.

От взетите проби за изследване към настоящия момент микробиологично не са изолирани патогенни микрооргонизми.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки, с цел преустановяване разпространението на инфекцията.

 

Сподели в: