Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 004 случая на остри заразни заболявания срещу 3 306 за предходната. От тях 2 025 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 832 за предходната седмица.

              Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната, която е 53.21  на 10 000 души срещу 48.14 за предходната седмица.  

            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 4  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. Няма положителни за грип.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 24 случая срещу 23 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 16 случая срещу 14 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 256 случая срещу 289 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 36 случая срещу 35 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 93 случая срещу 130 за предходната седмица;

Варицела 726 случая срещу 670 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 1 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 12 случая срещу 5 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: