Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3006 случая на остри заразни заболявания срещу 4197 за предходната. От тях 1832 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2927 за предходната седмица.

              Запазва се тенденцията за намаляване на общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната, която е 48.14 е на 10 000 души срещу 76.91 за предходната седмица.  

            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 9  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. Няма положителни за грип.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 23 случая срещу 29 за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 4 за предходната седмица;  

Салмонелози 14 случая срещу 10 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Ентероколити 289 случая срещу 293 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 35 случая срещу 34 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 130 случая срещу 159 за предходната седмица;

Варицела 670 случая срещу 656 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 1 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: