Върни се горе

           През изминалата седмица са регистрирани 4632 случая на остри заразни заболявания срещу 4111 за предходната. От тях 3536 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3196 за предходната седмица.
             Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната значително намалява и е 92.91 на 10 000 души срещу 83.98 за предходната седмица.  
            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 30  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. От тях 2 са положителни за пандемичния грипен вирус   А /H1N1/ и 2 проби за грипен вирус А /H3N2/.
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 25 случая срещу 24 за предходната седмица;
Дизентерия 5 случай срещу 4 за предходната седмица;  
Салмонелози 15 случая срещу 11 за предходната седмица;
Колиентерити 6 случая срещу 1 за предходната седмица;
Ентероколити 299 случая срещу 244 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 31 случая срещу 24 за предходната седмица.
 Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 109 случая срещу 92 за предходната седмица;
Варицела 618 случая срещу 445 за предходната седмица;
Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица;
Паротит 2 случая срещу 1 за предходната седмица.
Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 1 случая срещу 3 за предходната седмица;
Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
 
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.
 

Сподели в: