Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4111 случая на остри заразни заболявания срещу 4951 за предходната. От тях 3196 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3880 за предходната седмица.

             Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната значително намалява и е 83.98 на 10 000 души срещу 101.95 за предходната седмица.  

            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 43  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. От тях 7 са положителни за пандемичния грипен вирус   А /H1N1/, а 8 проби за грипен вирус А /H3N2/.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 24 случая срещу 21 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случай срещу 4 за предходната седмица;  

Салмонелози 3 случая срещу 11 за предходната седмица;

Колиентерити 1 случая срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 244 случая срещу 302 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 39 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 92 случая срещу 105 за предходната седмица;

Варицела 445 случая срещу 471 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 4 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: