Върни се горе

           През изминалата седмица са регистрирани 5689 случая на остри заразни заболявания срещу 6236 за предходната. От тях 4676 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5244 за предходната седмица.
             Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 122.86 на 10 000 души срещу 137.79 за предходната седмица.
Към настоящия момент в страната няма област, в която да е обявена грипна епидемия.
            В  Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ продължава изследването на  клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции, с цел доказване циркулацията на грипния вирус. През изминалата седмица са изследвани 105 проби. От тях 15 са положителни за пандемичния грипен вирус грипен вирус  А /H1N1/, а 8 проби за грипен вирус А /H3N2/.
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 15 случая срещу 26 за предходната седмица;
Дизентерия 3 случай срещу 1 за предходната седмица;  
Салмонелози 12 случая срещу 5 за предходната седмица;
Колиентерити 2 случая срещу 8 за предходната седмица;
Ентероколити 286 случая срещу 251 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 35 случая срещу 41 за предходната седмица.
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 100 случая срещу 104 за предходната седмица;
Варицела 457 случая срещу 491 за предходната седмица;
Koклюш 2 случая срещу 0 за предходната седмица;
Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.
Рубеола 1 случая срещу 1 за предходната седмица
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 6 случая срещу 3 за предходната седмица;
Марсилска треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;
Ку-треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица.
 
           През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: