Върни се горе

             През изминалата седмица са регистрирани 7014 случая на остри заразни заболявания срещу 8008 за предходната. От тях 6090 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8008 за предходната седмица.
             Общата заболяемостот грип и ОРЗ за страната е 160.02 на 10 000 души срещу 185.58 за предходната седмица. Продължава най-засегната да е възрастовата група 0-4 г. /574.96/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /374.19/.
Най-висока е заболяемостта в областите Враца, Видин, Габрово, Монтана, Ловеч, Стара Загора и София област.
            През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 180 клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. От тях 46 са положителни за пандемичния грипен вирус грипен вирус  А /H1 N1/, а 11 проби за грипен вирус А /H3N2/.
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 25 случая срещу 23 за предходната седмица;
Дизентерия 1 случай срещу 1 за предходната седмица;  
Салмонелози 14 случая срещу 9 за предходната седмица;
Колиентерити 2 случая срещу 9 за предходната седмица;
Ентероколити 218 случая срещу 259 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 30 случая срещу 31 за предходната седмица.

 Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 80 случая срещу 81 за предходната седмица;
Варицела 505 случая срещу 457 за предходната седмица;
Koклюш 0 случая срещу 2 за предходната седмица;
Паротит 3 случая срещу 1 за предходната седмица.
Рубеола 2 случая срещу 1 за предходната седмица
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 2 случая срещу 3 за предходната седмица;
Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 2 за предходната седмица.
 
             През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.
 
 

Сподели в: