Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 8 008 случая на остри заразни заболявания срещу 10 051 за предходната. От тях 8 008 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8 968 за предходната седмица.

             Общата заболяемостот грип и ОРЗ за страната е 185.58 на 10 000 души срещу 235.64 за предходната седмица.

Към настоящия момент грипна епидемия е обявена на територията на Варна, Видин, Ловеч, Троян, Луковит, Перник, Русе, Стара Загора и Чирпан.

Отменена е грипната епидемия в Бургас, Плевен, София град, София област и Ямбол.

            През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 199 клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. При 41 е доказан грипен вирус подтип А /H1 N1/, познат като свински грип и при 12 грипен вирус от подтип А /H3N2/.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 23 случая срещу 18 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 9 случая срещу 10 за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 14 за предходната седмица;

Ентероколити 259 случая срещу 267 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 31 случая срещу 33 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 81 случая срещу 137 за предходната седмица;

Варицела 457 случая срещу 539 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 1 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 1 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове е взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: