Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 7 432 случая на остри заразни заболявания срещу 6 798 за предходната. От тях 6 454 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 462 за предходната седмица.

            През седмицата нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и ОРЗ продължава да нараства, като общата заболяемост за страната е 169.58 на 10 000 души срещу 143.52 за предходната седмица. Отново най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. /643.32/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /435.89/.

Към настоящия момент грипна епидемия е обявена в гр. Бургас и цялата Софийска област. В гр. София грипна епидемия се обявява от 23.01.2014 г. В столицата заболяемостта в учебните заведения е под 30%. До момента няма искания за спиране на учебните занятия, както и спрени такива. Предепидемични са стойностите на заболяемост в градовете Варна, Враца, Монтана и Ямбол. Висока е и заболяемостта в градовете Русе, Сливен и Стара Загора.

            През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 152 клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. При 46 е доказан грипен вирус подтип А /H1 N1/, познат като свински грип и при 14 грипен вирус от подтип А /H3N2/.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 24 случая срещу 24 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 12 случая срещу 11 за предходната седмица;

Колиентерити 11 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 278 случая срещу 343 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 39 случая срещу 48 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 113 случая срещу 92 за предходната седмица;

Варицела 433 случая срещу 741 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случай срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

В Пловдивска област е регистриран един трихинелозен взрив. За периода 09.01-14.01.2014 г. в Клиника по Инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив с клиника на трихинелоза са хоспитализирани 13 лица.

Заболелите са консумирали колбаси, варено и печено месо от отстреляно диво прасе.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: