Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 6 798 случая на остри заразни заболявания срещу 3 332 за предходната. От тях 5 462 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 548 за предходната седмица.

            През седмицата нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и ОРЗ нараства, като общата заболяемост за страната е 143.52 на 10 000 души срещу 66.95 за предходната седмица. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. /515.61/, следвана от възрастовата група 5-14 г. / 341.35/. Най-висока е заболяемостта в София област, София град, Бургас, Видин, Пазарджик, Плевен, Смолян и Ямбол.

От началото на годината до настоящия момент в Националната референтна лаборатория по Грип и ОРЗ към НЦЗПБ са изследвани 99 клинични проби на пациенти с грипоподобна симптоматика. Грипни вируси са доказани в 32 проби, от тях 14 са положителни за грипния вирус А /H1N1/-Калифорния и 2 проби за грипен вирус подтип А/ H3N2/.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 24 случая срещу 22 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 6 за предходната седмица;

Салмонелози 11 случая срещу 2 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 343 случая срещу 216 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 48 случая срещу 15 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 92 случая срещу 60 за предходната седмица;

Варицела 741 случая срещу 444 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случай срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица е регистриран хранителен взрив с микробиологично доказан причинител Стафилококус ауреус.

За периода 10-11.01.2014 г. в ЦСМП и Спешно отделение на МБАЛ „д-р Иван Селимски” гр. Сливен са прегледани 128 лица от 12 населени места / гр. Сливен, гр. Котел и 12 села от община Сливен/. От тях 124 са деца на възраст от 5 до 17 г. Всички са с оплаквания от повръщане и болки в корема. Общо 59 от заболелите са приети за болнично лечение.

От епидемиологичното проучване е установено, че на 10.01.2014 г. болните са консумирали пилешка супа, доставена в училищните столове от фирма „Кей Енд Ви” ООД. Тази фирма снабдява с храна 25 училища от 19 населени места в област Сливен.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: