Върни се горе

               През изминалата седмица са регистрирани 4 927 случая на остри заразни заболявания срещу 5 605 за предходната. От тях 3 754 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 376 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 98.64 на 10 000 лица срещу 114.98. През седмицата в Националната референтна лаборатория по Грип и ОРЗ към НЦЗПБ са изследвани 14 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. При 1 от изследваните пациенти е доказан грипен вирус тип В и при 1 грипен вирус А /H1N1.
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 53 случая срещу 44 за предходната седмица;
Дизентерия 1 случая срещу 3 за предходната седмица;
Салмонелози 9 случая срещу 10 за предходната седмица;
Колиентерити 4 случая срещу 4 за предходната седмица;
Ентероколити 339 случая срещу 268 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 22 за предходната седмицa
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 161 случая срещу 193 за предходната седмица;
Варицела 522 случая срещу 579 за предходната седмица;
Koклюш 2 случая срещу 0 за предходната седмица;
Паротит 1 случай срещу 1 за предходната седмица.
Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 6 случая срещу 6 за предходната седмица;
Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
 
               През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: