Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 605 случая на остри заразни заболявания срещу 5 233 за предходната. От тях 4 376 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 122 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 114.98 на 10 000 лица срещу 108.31

Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г./484.87/, следвана от възрастовата група 5-14 г. /352.70/.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по Грип и ОРЗ към НЦЗПБ са изследвани 24 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. При 1 от изследваните пациенти е доказан грипен вирус тип В.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 44 случая срещу 34 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Салмонелози 10 случая срещу 9 за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 268 случая срещу 231 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 22 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 193 случая срещу 146 за предходната седмица;

Варицела 579 случая срещу 590 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 7 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: