Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 233 случая на остри заразни заболявания срещу 5 031 за предходната. От тях 4 122 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 017 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 108.31 на 10 000 лица срещу 114.2

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 34 случая срещу 36 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 8 за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 9 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 231 случая срещу 254 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 15 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 146 случая срещу 126 за предходната седмица;

Варицела 590 случая срещу 479 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 2 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 7случая срещу 5 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случай срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: