Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 031 случая на остри заразни заболявания срещу 5 344 за предходната. От тях 4 017 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 339 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 114.2 на 10 000 лица срещу 90.36

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 36 случая срещу 49 за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 5 за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 13 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 254 случая срещу 291 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 15 случая срещу 39 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 1126 случая срещу 103 за предходната седмица;

Варицела 479 случая срещу 423 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 2 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 1 за предходната седмица. 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: