Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 5 344 случая на остри заразни заболявания срещу 4 474 за предходната. От тях 4 339 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 436 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 114.2 на 10 000 лица срещу 90.36

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 49 случая срещу 46 за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 5 за предходната седмица;

Салмонелози 13 случая срещу 10 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 291 случая срещу 330 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 39 случая срещу 10 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 103 случая срещу 98 за предходната седмица;

Варицела 423 случая срещу 384 за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 10 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: