Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4 474 случая на остри заразни заболявания срещу 3 097 за предходната. От тях 3 436 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 246 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 90.36 на 10 000 лица срещу 80.97

 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 46 случая срещу 54 за предходната седмица;
Дизентерия 5 случая срещу 3 за предходната седмица;
Салмонелози 10 случая срещу 14 за предходната седмица;
Колиентерити 2 случая срещу 28 за предходната седмица;
Ентероколити 330 случая срещу 309 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 10 случая срещу 28 за предходната седмица
  Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 98 случая срещу 81 за предходната седмица;
Варицела 384 случая срещу 380 за предходната седмица;
Koклюш 3 случая срещу 2 за предходната седмица;
Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 10 случая срещу 8 за предходната седмица;
Марсилска треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
 
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: