Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 628 случая на остри заразни заболявания срещу 3 161 за предходната. От тях 2 246 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 428 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 45.24 на 10 000 лица срещу 58.86

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 39 случая срещу 48 за предходната седмица;

Дизентерия 9 случая срещу 7 за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 15 за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 321 случая срещу 332 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 20 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 63 случая срещу 53 за предходната седмица;

Варицела 363 случая срещу 365 за предходната седмица;

Koклюш 1 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: