Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 305 случая на остри заразни заболявания срещу 3 227 за предходната. От тях 2 428 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 390 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 63.63 на 10 000 лица срещу 62.64

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 56 случая срещу 44 за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 6 за предходната седмица;

Салмонелози 13 случая срещу 8 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 392 случая срещу 324 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 35 случая срещу 30 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 45 случая срещу 36 за предходната седмица;

Варицела 257 случая срещу 282 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 2 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 4 за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: